Creativity is seeing what everyone else has seen,
and thinking what no one else has thought.

Albert Einstein

Vertrouwen

‘Nooit eerder is het vertrouwen zo laag geweest’ kopt menig artikel in de media. Inderdaad, de wereld staat behoorlijk in de, soms zelfs letterlijke, fik. De inflatie is torenhoog, de problemen met onze leefomgeving en gezondheid zijn niet minder dan gigantisch, de mentale en economische gevolgen van de jarenlange maatregelen in verband met de bestrijding van corona niet te overzien, er klopt een derde wereldoorlog aan de voordeur en iets basis als een huis zien te bemachtigen om in te kunnen leven lijkt voor een hele groep mensen onbereikbaar geworden. Het is niet zo gek dat we met deze ogenschijnlijk apocalyptische feitelijkheden en berichtgeving ons vertrouwen verliezen.

 

Arjan Lubach had er een item over in zijn Avondshow. Hij stelde daarin terecht dat dit een neerwaartse spiraal van selffulfilling prophecy is. Als je steeds onder de neus gewreven krijgt dat het slecht gaat dan ga je er vanzelf in geloven, het voor waarheid aannemen en erger, ernaar handelen.
In deze tijd waarin het bij het brengen van nieuws niet zozeer meer om de juistheid van de informatie gaat als wel om de eerste te zijn die het brengt, is het best moeilijk om te vertrouwen op je eigen intuïtie, gevoel en beoordelingsvermogen.

 

Elkaar niet meer vertrouwen, vingerwijzen en verkondigen hoe beroerd we ervoor staan bepaalt naar mijn bescheiden mening slechts een uitgangspunt, het draagt niet constructief bij aan oplossingen. Vanaf dit uitgangspunt, waarin erkend wordt hoe iets feitelijk ervoor staat, kan de spiraal worden omgekeerd. Selffulfilling prophecy gaat namelijk net zo makkelijk neerwaarts als deze ook opwaarts kan bewegen. Mits met dezelfde overtuigingskracht aangezwengeld.

 

Vertrouwen hebben, opbouwen en behouden is essentieel om tot waardevolle oplossingen te kunnen komen. De goede kant op gaan we alleen door vertrouwen te hebben. In elkaar, in onze veerkracht én in het nog onbekende. Door eerlijk te zijn en mensen verantwoordelijkheid te geven zodat ze zelf blijven nadenken. Vertrouwen is eenvoudigweg de keerzijde van de angstmedaille.
‘Vertrouwen komt te voet en gaat te paard’, is het gevleugelde gezegde. Herstel van vertrouwen heeft tijd nodig, positieve aandacht en constructief handelen. Dat geldt als je aan het hoofd staat van een land evenveel als wanneer je binnen je onderneming verantwoordelijk bent voor twee medewerkers en je relaties.

Als je het eenmaal verworven hebt kun je er beter maar heel zuinig op zijn. Ben je vertrouwen verloren? Doe dan je stinkende best om de spiraal te keren en het terug te verdienen.
Dat lukt door eerlijk, open, verantwoordelijk, moedig en kwetsbaar te durven zijn.
Misschien ben ik een hopaholic en naïef optimistisch maar persoonlijk heb ik er alle vertrouwen in dat we dit kunnen. Op alle fronten, te allen tijde.

 

 

Op commando van Sanders Media voor vakblad Meubel+

Column Meubel+ Vertrouwen april 22