Creativity is seeing what everyone else has seen,
and thinking what no one else has thought.

Albert Einstein

Pleidooi voor de rijpere employees

Toegegeven, ze zijn voorgevormd en een tikkeltje eigen wijs, wellicht niet meer zo supersnel, onhandiger op de digitale snelweg dan hun kinderen en de genoten opleiding is in sommige gevallen outdated. Maar! Dat mag geen reden zijn om de 50 plusser links te laten liggen op de arbeidsmarkt. Naast deze heel easy overkomelijke hobbels, want een in de tachtigerjaren afgeronde opleiding zegt niets over de nieuwe (vak)kennis die is opgedaan door cursussen en (levens)ervaring, langzamer is vaak rustiger en bedachtzamer en eigen wijsheid kan verfrissend zijn.

Werknemers in deze leeftijdscategorie bieden juíst een scala aan voordelen en pluspunten, een pleidooi voor de rijpere employee.

Tegemoetkomingen

Voor de werkgever heeft onze overheid een aantal regelingen beschikbaar waardoor deze minder risico lopen en/of financieel voordeel genieten. Zo kan een werknemer via proefplaatsing een tijdje wennen, is er de wet op tegemoetkoming loondomein (Wtl) en een compensatieregeling voor als de werknemer ziek wordt. Ook de mobiliteitsbonus maakt het heel aantrekkelijk werknemers van boven de 56 aan te nemen net als de premiekorting en de No-risk polis.

Dat is dan wettelijk mooi geregeld en daarbij zijn er nog een zwik moverende redenen om een belegen arbeidskracht alle kansen te bieden.

Vat vol kennis

Senior medewerkers beschikken veelal over een schat aan kennis en ervaring. Zij hebben (mensen)kennis opgedaan, ervaring in verschillende functies en zijn goed op de hoogte van (branchespecifieke) ontwikkelingen. Vergeet ook hun in de loop der jaren zorgvuldig opgebouwde netwerk niet wat ingezet kan worden. Een oudere werknemer naast een jonge kracht plaatsen kan mooie synergie opleveren waardoor beiden zich positief blijven ontwikkelen.

Loyaliteit

In tegenstelling tot veel jongere werknemers die nog heel nieuwsgierig zijn naar nieuwe ervaringen, graag jobhoppen en op aanbiedingen van een paar Euro meer ingaan, zijn oudere werknemers loyaler en minder snel geneigd om van baan te switchen. Dat zorgt voor stabiliteit en rust in een organisatie en bij haar relaties. Je klanten weten met wie ze te maken hebben en hoeven niet steeds te wennen aan een nieuw gezicht.

In balans

Over het algemeen hebben rijpere employees een solide werk- privébalans. Hun kinderen zijn zelfstandig waardoor ze niet op uur en tijd op een schoolplein aanwezig hoeven zijn.  Ook hoef je niet bang te zijn voor langdurige absentie  door een zwangerschap, verhuizing of ziek kind. Ze weten wat ze willen, zijn stabiel in hun relatie en zijn niet meer zo snel afgeleid of uit het veld geslagen.

Supergemotiveerd

Werkloze senioren staan in de startblokken om aan de slag te gaan. Zij zijn in grote getale beschikbaar waardoor je als werkgever veel keuze hebt uit een grote groep supergemotiveerde arbeidskrachten. Hun enthousiasme en welwillendheid in combinatie met de juiste randvoorwaarden maakt hen erg productief. Daarbij kun je echt op ze bouwen. Onderzoek staaft dat senioren stipter zijn en minder vaak afwezig.

MVO

In het kader van diversiteitsmanagement is het goed om naast verschillende werknemers als vrouwen, mannen, allochtonen, autochtonen en jongeren senioren in dienst te nemen. Iedere kracht neemt zijn eigen specifieke kennis, ervaring en talenten mee om ten dienste van de groep en het bedrijf te stellen. Je bedrijf is zo een reële afspiegeling van de maatschappij en omdat je actief de positie van de senior employé verbetert geef je invulling aan MVO.

Levellen

Goede service bieden is het allerbelangrijkst en om daarin te kunnen voorzien moeten klanten oprecht begrepen worden.Door hun leeftijd en levenservaring kunnen oudere werknemers beter levellen met grote groep 50+ klanten voor bedrijven. Een oudere werknemer wekt bij veel leeftijdgelijke klanten meer vertrouwen en herkenning wat de band vanzelfsprekender en natuurlijker kan laten voelen.

Bovendien blijven we in deze tijden veel langer jong van geest, lijf en leden. Zorgen we voor een goede gezondheid en leiden we een vitaal en interessant leven. Daar bovenop zijn eerder gestelde voordelen stuk voor stuk waardevolle assets en redenen te over om te kiezen voor een 50 PK, uh plus, arbeidskracht!

Prettige samenwerking gewenst.

 

 

Op commando van Uitgeverij de Jong