Creativity is seeing what everyone else has seen,
and thinking what no one else has thought.

Albert Einstein

Omdat ík het zeg!

Vroeger (wat klinkt dat eigenlijk zeikerig) waren veel ouders en grootouders niet gediend van repliek van hun kroost. Velen zijn dan ook grootgebracht met het idee dat hun mening er niet toe deed en de dingen beter onbesproken konden blijven wilde het een beetje gezellig zijn thuis. Wilde je graag weten waarom en hoezo? Meer uitleg dan ‘Omdat ík het zeg!’ of ‘Dáárom!’ kreeg je simpelweg niet. Gehuld in stilzwijgen bleef je achter met al je vragen en gaf jij jezelf in gedachten de antwoorden die je graag wilde horen. Respect is een mes wat aan twee kanten snijdt. Met ‘omdat ík het zeg!’ Kom je nu niet meer weg.

Trek je mond eens open

Onuitgesproken meningen, niet geuite gevoelens en opgekropte emoties slaan letterlijk naar binnen en kunnen daar behoorlijke schade aanrichten. Ons lichaam is wijs en zal ons uiteindelijk laten voelen wat gehoord wil worden. Zo symboliseert nekpijn hetgeen we niet openlijk durven uitspreken en pijn in je enkel communiceert dat je moeite hebt om vooruit te komen of je verzet tegen je huidige situatie. Maagproblemen duiden op perikelen rond samenleven en relaties en op een onvermogen om de regie over je dagelijkse leven te behouden. Niet voor niets is er de uitdrukking:’iets op je lever hebben’. Je mond zo nu en dan opentrekken is gezond voor lijf en leden. Dit geeft je het vertrouwen dat je er mag zijn, je mening er toedoet en gehoord mag worden. Ook als anderen het er niet mee eens zijn. Zeggen wat je denkt en voelt is enorm bevrijdend en verlichtend. Letterlijk is er een last van je afgevallen. Er is een mooi woord voor het durven uitspreken van je wensen, meningen en bevindingen. Het eloquente ‘Assertief’. ‘Ik trek mijn mond niet open, ik ben assertief!’ klinkt meer uitnodigend om te gaan zeggen wat je bezighoudt.

Assertief

Assertief zijn houdt in dat jij je op een nette, directe en eerlijke wijze uit. Met respect voor je gesprekspartner kom jij op voor je eigen belangen en er is geen sprake van schaamte, angst, onzekerheid of schuldgevoel.
Je geeft iemand juist iets waardevol mee als je assertief bent. Iets waar hij of zij wat mee kan. Je verschaft duidelijkheid en stelt grenzen door middel van oprechte feedback, je mening of een weigering aan een verzoek te voldoen als dit je niet past.

Zelfzorg

Jezelf toestaan te zeggen wat je belangrijk vindt is een daad van zelfliefde en eigenwaarde. Iedereen heeft het recht zich op respectvolle wijze kenbaar te maken. Vind je het moeilijk om direct adequaat te reageren maak dan gebruik van een pauze. Zeg dat je er even over wilt nadenken en er later op terug wenst te komen. Zo gun jij jezelf de tijd een passende repliek te formuleren. Je boodschap houd je krachtig door in de Ik-vorm te communiceren. Zeg wat jij vindt of nodig hebt, vanuit jouw eigen persoon. Zo voelt de ander zich niet aangevallen of beschuldigd en hou je het gesprek dicht bij jezelf.

Kwetsbaar durven opstellen

In een tijd waarin echte intermenselijke connectie steeds belangrijker wordt is het noodzakelijk dat we onszelf openstellen voor elkaar. Dialoog is goed, uitleg verhelderend en toelichting stimuleert wederzijds begrip. Pas als je weet wat er speelt kun je er echt zijn voor iemand. Dan is er ruimte voor een band en vertrouwen. Verzamel al je moed en uit je gevoelens. Zeg de dingen die je moeilijk vindt. Spreek ze uit! Zoals Loesje treffend stelt: ‘Zeggen wat je denkt kan ook iets aardigs zijn!’

 

 

Op commando van Uitgeverij de Jong voor special Actief+