Creativity is seeing what everyone else has seen,
and thinking what no one else has thought.

Albert Einstein

De dag van de Vrouw

Elk jaar in maart staan we stil bij feminisme en vieren we de Internationale Dag van de Vrouw. Weten we eigenlijk nog hoe dit fenomeen is ontstaan? Een klein stukje vrouwengeschiedenis:

Deze dag waarop strijdbaarheid, solidariteit, moed en rechten centraal staan is ontstaan in New York op 8 maart 1908. Vrouwen in de textielindustrie pikten het niet langer om te moeten werken voor hongerlonen in slechte arbeidsomstandigheden en staakten onder de bezielende leiding van Rose Schneiderman.

Bread & Roses

Zij sprak de legendarische woorden “The worker must have bread, but she must have roses too.” Deze slogan, verkort tot Bread & Roses, heeft sindsdien dichters, filmmakers, politici en vrouwen van over de hele wereld geïnspireerd tot buitengewone acties en daden.

De staking luidde een tijdperk in voor vrouwenemancipatie en de strijd om gelijkheid. Tijdens een Internationale Vrouwenconventie in Kopenhagen in 1910 stelde de Duitse socialist Clara Zetkin voor om 8 maart wereldwijd uit te roepen tot ‘Internationale Vrouwendag’. Zo geschiedde en here we are

Zelfstandigheid & Empowerment

In Nederland wordt de Dag van de Vrouw door verschillende vrouwengroeperingen en organisaties uiteenlopend gevierd. Waar vroeger vooral kies- en stemrecht bevochten werden zijn de thema’s nu meer gericht op economische zelfstandigheid, gelijkheid en empowerment van vrouwen over de hele wereld.

Heldinnen

Op vrijdag 8 maart 2019 is het in Nederland voor de 107ste keer Internationale Vrouwendag. Dit jaar is het thema: Heldinnen. Dit zijn vrouwen die zich op bijzondere wijze hebben ingezet voor de rechten van de vrouw, gelijkheid en hun medemens. En ook de talloze onzichtbare vrouwen die zich dagelijks, op kleine schaal en in de luwte bekommeren om het gezin en hun medemens. Iedereen heeft één of meerdere heldinnen in zijn of haar leven. Eer, herdenk en bedank op deze dag alle zichtbare of onzichtbare, levende en gestorven helden in jouw omgeving. We hebben veel aan ze te danken en ze zijn nog altijd heel hard nodig.