Creativity is seeing what everyone else has seen,
and thinking what no one else has thought.

Albert Einstein

Verbinding

Het toverwoord in onze hedendaagse maatschappij. Te pas en te onpas wordt er gesproken over verbinding. Iedereen streeft naar verbondenheid en wil nieuwe verbindingen aangaan. Voelen wij ons zo ontkoppeld door de laatste era’s individualisering dat wij hunkeren naar echte connecties? Ik hoop van harte dat het woord net als het mooie ‘beleving’ niet aan inflatie ten onder zal gaan.

Samenwerking

Wat ik zie bij succesvolle, gelukkige personen is dat zij over het talent beschikken de juiste mensen om zich heen te verzamelen. In een goed team voelt iedereen zich gehoord en van toegevoegde waarde. Is men verbonden met elkaar, het bedrijf en de mission statement en haalt men het beste in elkaar naar boven. Dat wil niet zeggen dat samenwerking uitsluitend van een leien dakje gaat. Daar zijn ook hobbels, hindernissen, ergernissen en onenigheden. De sfeer echter is op een gezonde manier spannend en uitdagend. Vooral open, veilig en uitnodigend om kwetsbare kanten te durven tonen.

Ver-enigt

Verbinding is werkelijk contact leggen met een andere persoon. Op een dieper level. Vervlechting, samensmelting, een verbond. In verbinding ben je ver-enigt. Samen één. En met vereende krachten bereik je eenvoudigweg meer. Op een prettige manier van leven en werken.

Kwetsbaar durven zijn

In wat voor relatie dan ook, een hart tot hart verbinding maakt haar waardevol. Alle andere verbindingen zijn niet meer dan een verstandelijke alliantie die hopelijk voor alle betrokken partijen voordelig uitpakt. Echte verbinding ontstaat vanuit kwetsbaarheid. En juist zij die kwetsbaar durven zijn beschikken over een bewonderenswaardige dosis moed om net verder te kunnen komen. Dieper te durven gaan.