Creativity is seeing what everyone else has seen,
and thinking what no one else has thought.

Albert Einstein

Tijdelijk

Ik heb altijd geloofd in eeuwige liefde en trouw. Door dik en dun. Samen kom je altijd overal aan uit als beider intenties en bedoelingen zuiver zijn. Sinds mijn huwelijk definitief op de klippen liep realiseer ik me ten volle dat alles wat hier op deze geweldig inspirerende en vernuftige aarde gebeurt slechts tijdelijk van aard is. Seizoenen, mensen, dingen, ervaringen, ideeën… het is allemaal vergankelijk en continue in beweging.

Keuzes

Dat besef maakt ellende en zware tijden meer dragelijk en vreugde en verrassingen intenser. Wat echter pas tot me is doorgedrongen is dat de keuzes die ik maak net zo goed tijdelijk kunnen zijn. Dat maakt knopen verdomd makkelijker doorhakken!

Teleurgesteld

Waarom ik in de overtuiging was dat alles waarvoor ik kies definitief is zal te maken hebben met mijn sterk ontwikkelde loyaliteit en lange termijn visies. Ik overzie altijd het grote geheel en weet precies hoe een resultaat eruit moet zien. De tussenliggende stepstones echter staan mij vaak wat minder helder voor de geest. Dat maakt de afstand tussen wens of idee en doel vaak groot waardoor ik vaak het gevoel heb met veel te grote megalomane dingen bezig te zijn. Ik was dan ook ernstig teleurgesteld als ik mijn doel niet meteen bereikte.

Voortschrijdend inzicht

Het inzicht dat keuzes ook tijdelijk mogen zijn zorgde meteen voor een lichtere tred en ruimte in mijn hoofd. Ik hoef niet alle mogelijke scenario’s en gevolgen in mijn gedachten af te spelen en te overwegen. Nee, ik kan bijstellen en opnieuw keuzes maken! Ik maak een keuze voor nu. Omdat me dat op dit moment vooruithelpt of het beste lijkt. Dat wil niet zeggen dat ik bij voortschrijdend inzicht niet opnieuw keuzes mag maken. Op dit moment weet ik het zeker, denk ik! Verander vastbesloten van mening. Ontwikkel, groei, laat los en stel bij. Dat is leven!