Creativity is seeing what everyone else has seen,
and thinking what no one else has thought.

Albert Einstein

In de sterren geschreven

column meubel+ nathalie schalke StC storytellConcepten

Werd ik eerder door mensen die me met een meewarige blik aanstaarden nogal eens versleten voor ‘Gekke Henkie’, steeds vaker kom ik schaamteloos uit de spiritualiteitskast. En wat gebeurt er? De bijval en herkenning van anderen wordt steeds groter. Spiritualiteit en zakelijkheid vormen een onlosmakelijk verbond dat steeds meer algemeen geaccepteerd raakt. Vooral onder jongeren, aangemoedigd door hun verlangen naar vaste bodem in de coronacrisis, heerst een steeds groter wordende nieuwsgierigheid naar en een fascinatie voor ‘de wetten van het universum’.

Wet van aantrekking

Een groeiende groep mensen, variërend van hooggeplaatste CEO ’s en zelfstandige, succesvolle ondernemers tot de kleuterjuf en de opkomende artiest, beroept zich regelmatig op de expertise van een medium, astroloog of tarotkaartenlegger. Misschien is het je ook opgevallen dat business goeroes en zakencoaches vooral zwaaien met die ene Universele Waarheid: ‘de Wet van Aantrekking’.

Ayahuasca Ceremonie

Zodra ik mijn ogen open in de ochtend probeer ik uit te vogelen wat mijn droomsymbolen me willen vertellen en check ik mijn horoscoop voor de dag. Ook onderging ik, onder professionele begeleiding, een Ayahuasca ceremonie. Een hele mooie, verhelderende en emotionele reis door mijn levenservaringen en gevoel. Zweverig? Misschien wel in de ogen van een broodnuchter iemand die niet gelooft dat alles met alles verbonden is. En je hoeft niet te geloven in dit moeilijk te definiëren ‘iets’. Dat is er gewoon, ongeacht wat jij en ik ervan vinden. Maak er gebruik van. Of niet. Een beetje volgens het principe: ‘baat het niet, dan schaadt het niet.’

Claudius Ptolemaeus

Astrologie, in de pseudowetenschapshoek gezet, vindt haar oorsprong in de Griekse Oudheid. Zo’n twee eeuwen voor Christus. Ongeveer een eeuw+ na de geboorte van de Verlosser legde Claudius Ptolemaeus – Lijfwacht van Alexander de Grote, astronoom en wiskundige – als eerste astroloog verbanden vast tussen de verschillende plaatsen op aarde en de constellaties. Het ‘lezen’ van de sterren werd vooral gebruikt om belangrijke gebeurtenissen te kunnen voorspellen.

Miljonair

Sinds mensheugenis roepen beroemde mensen de hulp in van astrologen of andere spirituele leiders. In willekeurige volgorde van bestaan: Popkoningin Madonna en Oprah Winfrey dus. En president Theodore Roosevelt, Lady Di en Albert Einstein. RomCom-ster en publiekslieveling: Cameron Diaz, groot filosoof en tijdgenoot van Freud: Carl Gustav Jung en de grondlegger van de medische wetenschap: Hippocrates. Het was J.P. Morgan, die van die bank ja, die deze beruchte uitdrukking de wereld in hielp: ‘Miljonairs gebruiken geen astrologie, miljardairs wel.’

Houvast

Als ikzelf voor belangrijke keuzes sta, of er gebeuren dingen waarop ik geen invloed heb dan zoek ik in het spirituele spectrum naar antwoorden en houvast. Of eigenlijk, zoek ik meer naar bevestiging. Een soort goedkeurend, liefdevol en bemoedigend knikje van het universum voor de dingen die ik op het punt sta te gaan ondernemen en doen.

Staat het in de sterren geschreven? Soms voel je van alles in je lichaam kolken wat je niet goed kunt duiden. Vaak weet je ziel veel eerder wat je wil, kunt en nodig hebt dan dat je brein er redenen of woorden voor heeft gevonden.