Creativity is seeing what everyone else has seen,
and thinking what no one else has thought.

Albert Einstein

Na je 50 vader worden. Vloek of zege?

Grijze lokken en een iets wat vergrote maagstreek verraden dat de trotse man achter de kinderwagen niet piep meer is. Is het zijn kind of zijn kleinkind? Nadat je Abraham hebt gezien (opnieuw) vader worden lijkt een tijdgeestdingetje van dit era, een modeverschijnsel. Vijftig is het nieuwe dertig gillen we om het hardst in een poging het ‘Forever Young’ gevoel vast te houden. We worden door goede zorg en een bewustere lifestyle gemiddeld steeds ouder. Op latere leeftijd, al dan niet voor de eerste keer, vader worden is geen gril maar veelal een bewuste keuze. Of een onverwacht cadeautje of poging de tweede (derde, vierde) relatie te verdiepen. Dat gebeurt ook.

Argusogen

Er bestaan veel (discutabele) vooroordelen jegens oudere vaders. ‘Is dat je vader? Niet je opa?’ Wordt zonder schroom en met afgrijzen geconstateerd en tegen kinderen gezegd. ‘Dat is toch niet leuk/handig/goed? Wat zielig want dan ben je nog hartstikke jong als hij dood gaat. Hij kan toch geen sportieve dingen meer met je doen? Hij zal je nooit begrijpen want hij is van een heel andere tijd/planeet/generatie!’
Oudere vaders worden met argusogen aanschouwd en wat ze doen wordt kritisch bekeken. ‘Hij moest nog zo nodig’ en ‘dat krijg je met een veel jonger kippetje’ zijn veel gesmoeste stellingen.

Traditioneel beeld

Onze maatschappij kent een beeld van traditionele gezinnen met een vader, een moeder en (twee) kinderen. Door allerlei demografische en maatschappelijke ontwikkelingen en omstandigheden worden steeds meer van deze heilige huisjes omver gegooid. Er is inmiddels een scala aan ‘gezinsvormen’. De rol van de vader evolueert hierin mee. Er zijn single vaders, vaders die met een nieuwe partner een samengesteld gezin vormen, twee verliefde vaders die voor kinderen zorgen, weekendvaders, thuisvaders, stiefvaders en oudere vaders.

Tijd genoeg

In sommige gevallen zijn mannen niet eerder hun ideale partner tegengekomen waarmee ze een gezin zouden willen stichten. Deze heren waren druk met reizen, carrière of bon vivant zijn. Ze zijn er eerder niet aan toe geweest of dachten tijd genoeg te hebben. Een man is biologisch gezien in staat tot op hoge leeftijd kinderen te verwekken. Een groot voordeel van op latere leeftijd vader worden is dat de meeste mannen het vaderschap veel intenser en bewuster ervaren. De heren zijn niet meer zo druk met maatschappelijke en sociale status, werk en ambities. Er is meer tijd, geld, rust en ruimte voor het begeleiden van een nieuw leven. Dat wordt gezien als enorme luxe en verrijking.

Wat zegt leeftijd eigenlijk?

Piekeren om de toekomst heeft geen zin. Rekenen hoe lang je vader voor je kind kunt zijn ook niet. Niemand weet wanneer zijn laatste uur geslagen heeft. De één wordt 100, de ander haalt de 40 niet. Gezondheid, vitaliteit en mentaliteit spelen een grote rol bij levensgeluk, mogelijkheden en omstandigheden. Er zijn mannen die zich met 35 levensjaren gedragen als een uitgerangeerde oude vent en heren die met 70 op de teller nog een marathon rennen. Age is but a number.

Grotere kans op afwijking

Er zijn wel medische risico’s verbonden aan vaderschap na je 50. Het aantal miskramen neemt toe en er is een verband aangetoond tussen autisme en andere persoonlijkheidsstoornissen bij het kind bij oudere verwekkers. Dit zijn factoren die mee zouden moeten wegen in de besluitvorming. Soms is er echter door complete verrassing geen sprake van besluitvorming en overkomt het je gewoon dat je (nog) een kind mag verwelkomen.

Levenservaring

Naarmate je ouder vader wordt verandert niet zozeer je persoonlijkheid maar wel je beleving. Ervaring en levenswijsheid maken dat je op rijpere leeftijd andere prioriteiten stelt. Je bent in je seniorenjaren beter in staat jezelf en je eigen ambities opzij te zetten en het belang van het kind voorop te stellen. Het allerbelangrijkste voor een kind is niet of de ouders nu twintigers of zestigers zijn maar het feit dat het met heel het hart welkom is en in een gezonde, stabiele en liefdevolle omgeving mag opgroeien.

 

 

Op commando van Uitgeverij de Jong voor special Actief+