Creativity is seeing what everyone else has seen,
and thinking what no one else has thought.

Albert Einstein

Licht denken

Omdat ik hou van nieuwe dingen, projecten en uitdagingen zeg ik direct en zonder al te veel na te denken enthousiast ‘ja’ tegen de opdracht. Ik heb het nog nooit gedaan dus ik denk dat ik het wel kan orakel ik op zijn Pippi’s. Vol goede moed begin ik aan het nieuwe traject waarbij ik halverwege al zoveel hobbels ben tegengekomen dat de aanvankelijk zo rijkelijk aanwezige lichtvoetigheid en het eindeloze vertrouwen langzaamaan een beetje lijken te verdwijnen op deze buckelpiste.

Gezworen

Of ik laat me verleiden door cheapass, budgetgestuurde gedachten, gemakzucht en de hang naar instant bevrediging en haast me naar die vreselijke blauwe doos met grote gele letters omdat ik nú een kastje wil. Ik vergeet dat ik mezelf gezworen heb nooit meer een teen daarbinnen te zetten, zwicht voor mijn hebberigheid en lijdt onder mijn eigen gebrek aan geduld. De realiteit slaat toe, meestal met een harde klap in mijn naïeve smoel. Dagenlang zit ik tussen de rotzooi, gebruiksaanwijzingen en de wirwar van onderdelen, heb 5 overbodige gaten in de muur en mijn bij nader inzien toch niet zo handige vriend heeft zich verontschuldigend uit de voeten gemaakt.

Innerlijk weten

Inmiddels weet ik heel goed dat ik moet kiezen voor kwaliteit en vakmanschap, dat goedkoop duurkoop is en ik weet dat de berg ergernis en het ongemak niet in een bedrag zijn uit te drukken. Wederom heb ik er te licht over gedacht en mijn innerlijk weten overruled.
‘Als ik dit van tevoren had geweten was ik er nooooooit aan begonnen’ jammer ik tegen mijn vader die vakkundig alle onderdelen aan elkaar het maken is en gestaag orde schept in mijn chaos. Terwijl de klaagzang aan mijn lippen ontsnapt realiseer ik me dat ik het allang wist en toch voor de bijl ben gegaan. Dan is er geen excuus meer, ik ben willens en wetens in dezelfde drol gaan dansen en moet nu daarvan de consequenties dragen.

Vloek én zegen

Ergens licht over denken is, afhankelijk van de invalshoek, zowel een vloek als een zegen. Gelukkig kunnen we niet alles van tevoren overzien. Zou dit wel kunnen dan zouden voor mijn gevoel veel gewaagde, baanbrekende en fantastische initiatieven in de kiem worden gesmoord. Dat zou eeuwig zonde zijn van al die mooie ideeën en dromen. Tijdens een project kom je vele verrassingen en uitdagingen tegen. Onvoorziene omstandigheden en wendingen vragen veel van je optimisme, oplossingsgerichtheid, flexibiliteit en creativiteit.
Daarom zeg ik volmondig als een project uiteindelijk weer tot een goed einde is gekomen: ‘Als ik dit van tevoren had geweten dan had ik precies hetzelfde gedaan!’

Lichtzinnig

Ik wil altijd licht blijven denken. De ervaring, het inzicht en de ontwikkeling die vallen en opstaan met zich meebrengen is van onschatbare waarde. Omarm het niet- weten en de eigen- wijsheid die je vergaart door ervaringen. Heb vertrouwen en ga je dromen achterna. Manifesteer je gedachten, voer volle goede moed die plannen uit, erken de beren en geniet van elk eender resultaat. Zelfs een totale mislukking is waardevol. Wellicht nog waardevoller dan al je successen. Dus denk lichtzinnig over je plan, wat niet hetzelfde is als ondoordacht. Probeer erop los, wees nieuwsgierig, vindt uit en faal als de beste!

Geluk

Niemand onthoudt de dingen die gemakkelijk zijn gegaan en dat zijn ook meestal niet de boeiendste verhalen. Natuurlijk is dat soms lekker, zo’n easy flow maar niemand heeft geleerd van iets dat vanzelf gebeurde. Buiten die comfortzone, in die brij van wanhoop, chaos, doorzettingsvermogen en creativiteit ligt jouw ontwikkeling, groei en het ware geluk.