Creativity is seeing what everyone else has seen,
and thinking what no one else has thought.

Albert Einstein

Nederlands Openluchtmuseum verbindt verleden met heden

In het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem ervaar je de geschiedenis van ons alledaagse leven. Op het 44 hectare omvangende museumpark word je meegenomen op een reis door de tijd van het jaar 1600 tot het recente verleden. Authentieke gebouwen, molens, boerderijen, ruim 160.000 collectie items en ware verhalen illustreren onze eigen Polderlands geschiedenis.

‘Je ervaart hier hoe de geschiedenis van ons dagelijks leven is verbonden met de grote gebeurtenissen uit het verleden’, vertelt Paul van Zeist, Hoofd Hospitality & Sales, met gepaste trots. ‘Op deze manier wordt geschiedenis tastbaar en kan toekomst helder worden.’

Canon van Nederland vernieuwd

De canon van Nederland neemt je in 50 vensters en 10 tijdvakken mee langs de belangrijkste feiten, personen en voorwerpen die bijgedragen hebben aan het Nederland waarin we nu leven. ‘De Canon is onlangs herijkt en interactief vormgegeven’, legt van Zeist uit. ‘Je kunt hier beleven hoe het voelt om een slaaf te zijn, ervaart hoe pittig het (hand)werk destijds was of staat oog in oog met historische personages. In korte tijd leer je op een onderhoudende en speelse manier over jouw eigen (regionale) geschiedenis.’

Jaarthema 2020: Ontmoet mij

Elkaar ontmoeten is een actueler thema dan ooit nu de beperkingen de vanzelfsprekendheid hiervan hebben doen verdwijnen. Van Zeist: ‘Dit jaar hadden we heel erg leuk en interactief vormgegeven binnen dit thema met allerlei tentoonstellingen en (zakelijke) activiteiten. Om met elkaar in gesprek te blijven zetten we dit thema in deze winterperiode voort, op 1,5-meter met alle regels voor comfort, veiligheid en gezondheid in acht nemende. Ontmoeten is urgenter geworden, we ondervinden aan den lijve wat het met je doet als je verstoken blijft van echt, persoonlijk contact.’

2021 draait om ambachten

‘Oude ambachten, ingehaald door goedkope, efficiënte productieprocessen, dreigen verloren te gaan’, stelt Van Zeist. Het cultuurhistorische Openluchtmuseum benadrukt, onder andere in samenwerking met ArtEZ, Hoge School voor de Kunsten, de waarde en doorontwikkeling van deze ambachten en combineert hen met hedendaagse kunstenaars en mensen die deze vergeten beroepen levend houden. ‘Corona heeft een versneld bewustzijn in werking gezet en we zijn meer genegen om lokaal onze benodigdheden te vergaren. We staan nu veel meer stil bij de oorsprong en maakprocessen van onze producten. Omdat de noodzaak van duurzaam handelen en produceren steeds nijpender wordt tonen we via allerlei activiteiten en feitelijke weergeving aan hoe deze ambachten ten grondslag liggen aan moderne productieprocessen en hoe deze heden ten dage geïntegreerd kunnen worden.’

Link met ambacht uit verleden

‘We staan stil bij verschillende typen vakmanschap zoals bijvoorbeeld smeden, touwslagerij, stoelenmatter en leer- en houtbewerking. We laten zien hoe dit gepaard gaat met wetenschap, natuur, (wel)zijn en hergebruik van grondstoffen. Activiteiten variëren van ambachtelijk bierbrouwen tot antwoord op de vraag: Hoe scheert de drijver zijn schapen, wordt de wol gekleurd en uiteindelijk met het gesponnen garen die trui, sok of sjaal gebreid? De kunstenaars die aan deze ambachten worden gekoppeld vestigen zich tijdelijk op ons terrein in het entree- en aulagebouw die speciaal voor deze gelegenheid worden omgebouwd. Straks, als de go er is, dan gaan de diverse workshops vol in bedrijf. Elke onderneming of organisatie kent wel een link met een bepaald ambacht uit het verleden.’

Verdieping in eigen identiteit

Momenteel worden voorbereidingen getroffen voor de nieuwe activiteiten in 2021, collecties vervangen en wordt het park, wat in deze najaar periode vooral dient als wandelpark, winterklaar gemaakt. ‘Ook een mooi moment om stil te staan bij onze eigen identiteit en hoe deze te verdiepen’, stelt Van Zeist. ‘Openlucht’ is ons credo en bij de inhoud van die term willen we stilstaan en hier verdieping in aanbrengen. Als je binnenstapt wordt je onderdeel van het geheel doordat alle zintuigen worden geprikkeld.’ Van Zeist sluit af met ‘Het Nederlands Openluchtmuseum koppelt heden aan verleden en biedt inzicht in de dynamiek van alledaagse gewoonten. Wie zich in zijn verleden verdiept, leert zichzelf beter kennen.’

 

 

Geschreven op commando van het Nederlands Openlucht Museum voor High Profile Events